Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Brandskydd vid tillfällig uthyrning av lokaler

Vid tillfällig uthyrning av lokaler, till exempel för fester eller andra arrangemang, glöms ofta brandsäkerheten bort. Fastighetsägarna har stor ansvar för brandskyddet men känner inte alltid till sina skyldigheter. Den som hyr lokalen har ansvar för sina gästers säkerhet men tänker ofta inte heller på brandskyddet. Risken är stor att ingen tar ansvar för frågan. För att förbättra detta har räddningsverket utarbetat en folder med rekommendationer kring brandskyddet vid tillfällig uthyrning av lokaler.

Riktlinjer vid tillfällig övernattning inom HKÅPDF (pdf, 216.3 kB)

Anmälan vid tillfällig övernattning inom HKÅWord (word, 53.3 kB)