Stor textstorlek
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Uthyrning av material m.m.

Priser anges exklusive moms. Detta är exempel ur prislistan.
Gällande från och med 2013-01-01

Slang och armatur
Uthyrning av slang/längd 83 kr/dygn
Grenrör 83 kr/dygn
Strålrör 83 kr/dygn
Utrustning
Utlåning av handbrandsläckare 103 kr/dygn
(ev. laddning tillkommer.)  
Eldrivna och ej klassade 138 kr/tim
Pump klass 1 242 kr/tim
Pump klass 2 311 kr/tim
Pump klass 3 380 kr/tim
Personal
Personal 828 kr/tim
Påbörjad första timme räknas som hel timme.
Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme för övrig tid.
Fordon
Hävare inkl. förare 1311 kr/tim
Bandvagn inkl. förare 1104 kr/tim
Uppsättning flagglina 690 kr/lina

För mer information kontakta någon av samordnarna.