Heta arbeten

Heta arbeten®

Vissa arbeten innebär alltid en risk för brand, såsom svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg. Sådana arbeten kallas Heta arbeten. Utbildningen utförs av Räddningstjänstens instruktörer i Brandskyddsföreningen Västernorrlands regi.

Innehåll

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska utföras av certifierade Heta arbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats samt praktik.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat som är giltigt i fem år.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Plats

På någon av Räddningstjänstens heltidsstationer i Sollefteå, Kramfors eller Härnösand.

Tidsåtgång

Utbildningen omfattar sju timmar och genomförs under en dag.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i fem år.

Kostnad

Se aktuell prislista under relaterad information.

Kontakt och bokning

För mer information och bokning, se kontaktuppgifter på sidan.

Övrigt

Kurslitteratur, fika och lunch är inkluderat i utbildningsavgiften.

Senast uppdaterad: