Barn & ungdomar

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen besöker och utbildar barn och ungdomar ett antal gånger under deras skolgång.


Barn som har kunskap om sin egen säkerhet kan både påverka andra i sin omgivning och göra enklare, men nog så viktiga, insatser om något skulle hända. Många utbildningar ingår i vårt grunduppdrag vilket innebär att de är kostnadsfria för skolorna.

Under 2018 träffade vi närmare 3 800 barn och ungdomar i samband med utbildningar och övriga informationsträffar, möten som vi värdesätter högt!

Här kan du läsa om hur vi aktivt arbetar för att bygga relationer med barn och ungdomar i våra medlemskommuner.

Senast uppdaterad: