Utbildningar

Förbundet erbjuder en mängd värdefulla utbildningar för allmänheten anpassade för såväl yrkeslivet som privat. Utbildningarna fokuserar både på förebyggandet av olyckor samt hur du ska agera om något inträffar.


Vi inom förbundet leder arbetet för ett tryggt och säkert samhälle, där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får professionell hjälp när behov finns. Våra utbildningar är en viktig del i vårt arbete för ett tryggt och säkert samhälle då det många gånger är någon annan än räddningstjänsten som är först på olycksplatsen.

Vi har en slagkraftig och erfaren organisation som dagligen arbetar med att förebygga, ingripa och begränsa skadorna vid brand och andra olyckor. Från denna organisation har vi kompetenta instruktörer för våra utbildningar.  

Målet med utbildningarna är att varje kursdeltagare ska kunna känna sig trygg med att omsätta kunskaper i ett skarpt läge. Många av våra utbildningar innehåller därför praktiska moment.

Vissa kurser är öppna och dessa genomförs regelbundet i våra utbildningslokaler. Utöver detta så skräddarsyr vi gärna kurser om ni har specifika behov/önskemål. Dessa kan genomföras antingen hos oss eller i era egna lokaler.

Senast uppdaterad: