Om oss

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen ansvarar för räddningstjänsten för dig som bor eller vistas i kommunerna Sollefteå, Kramfors eller Härnösand. Vårt uppdrag är att bidra till trygghet och säkerhet för dig som kommuninvånare eller besökare.


Förbundet ska svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en. Förbundet ska möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning.

Förbundet leds av en förbundsdirektion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten ska styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för medlemskommunerna.

Huvuddelen av verksamheten planeras och genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet servar ungefär 63 000 invånare inom ett geografiskt område på drygt 8 000 km2.


Senast uppdaterad:

Kontakta

Räddningschef
Andreas Hoff

Tel: 0612-870 421
e-post: andreas.hoff@hka.se