Youth Aware of Mental Health

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever i åldrarna 13-17 år. Programmet har visat sig vara effektiv i en studie bland drygt 11 000 elever i tio EU-länder. Samt minskat antal självmordsförsök bland ungdomar med upp till 50 %.


Syftet med YAM är att främja utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, t.ex. hur man ska handskas med egna och andras känslor, reaktioner och empati. Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Utbildningsprogrammet YAM genomförs i åk åtta under skoltid, fem tillfällen á en timme under tre veckor. Utbildningen utgår ifrån sex stycken huvudområden:

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Självhjälpsråd
  • Stress och kriser
  • Depressioner och Självmordstankar
  • Att hjälpa en kompis som har det svårt
  • Vem kan jag be om råd?

Affischer som behandlar programmets huvudområden sätts upp i klassrummet eller i korridoren och eleverna får aktivt arbeta med utbildningsmaterialet genom samtal, diskussioner samt rollspel. Utbildningen och rollspelen leds av två stycken instruktörer som är utbildad av NASP (nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid karolinska Institutet). Skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen.

Inom Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen finns det personal som är utbildade YAM-instruktörer.

Kontakt och bokning

För mer information, offert och bokning, se kontaktinformationen på sidan.

Senast uppdaterad: