Automatiskt brandlarm

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd för att skydda människor, verksamhet, egendom och miljö.

 

En välskött automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt. Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och ger mer tillförlitlighet till automatlarmsanläggningen.

För vissa verksamheter ställs det krav på att en verksamhet dygnet runt ska ha en organisation som vid aktivering av det automatiska brandlarmet ska kunna utföra en första åtgärd. Den första åtgärden består av att kunna agera vid ett larm genom att först identifiera vart larmet har detekterat en eventuell brand, ta sig till platsen för att se vad som har hänt, varna och påbörja utrymning, larma räddningstjänst och eventuellt utföra en första släckinsats. Om en verksamhet inte kan säkerställa detta kan verksamheten välja att ha larmet vidarekopplat till en bemannad plats. Detta kan vara t.ex. ett vaktbolag, Kommunens Alarmeringscentral (KAC) eller SOS Alarm. Vid vidarekoppling till antingen KAC i Örnsköldsvik eller SOS Alarm larmas räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen vid aktivering av det automatiska brandlarmet om ett avtal mellan verksamheten och räddningstjänsten har slutits.

För mer information kring avtal och anslutning av vidarekoppling, se underrubrikerna.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Brandinspektör
Leif Wikström
Tel: 0611-870305
e-post: leif.wikstrom@hka.se