Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser.


Brandfarliga varor är ett samlingsnamn för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Några exempel på sådant som ofta finns hemma är tändvätska, bensin, lacknafta, lampolja, sprayburkar eller gasol. Förpackningarna ska vara märkta enligt EU:s gemensamma regler.

Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga varor. Det kan räcka med en mycket liten gnista för att den ånga som bildas även vid låga temperaturer antänds.

Hur mycket brandfarliga varor får du ha hemma?

Du får förvara brandfarliga varor i ditt hem utan tillstånd, men bara för eget bruk. Med eget bruk menas att du bara ska förvara det du verkligen behöver hemma. Med detta menas att exempelvis en villaägare får ha en gasolflaska till gasolgrillen, en reservdunk med bensin och diverse mindre behållare som exempelvis lacknafta, rödsprit etc. hemma. Villaägaren kan i detta exempel formellt ha mer brandfarliga produkter hemma men finns inte behovet ska inte mer produkter finnas i hemmet.

Gränsen för när tillstånd till hantering av brandfarliga varor krävs är:

  • Gasol max 60 liter (flaskornas volymer som räknas)
  • Annan brandfarlig gas max fem liter (flaskornas volym räknas)
  • Brandfarlig vätska max 100 liter
  • Vätska för uppvärmning t ex oljecistern till oljebrännare 10 000 liter

Några tips och råd

  • Förvara brandfarliga varor i orginalförpackning, på lämplig plats oåtkomlig för barn
  • Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad
  • I flerfamiljshus får inga brandfarliga varor förvaras i vinds- eller källarförråd

Ansökan

Tillstånd om brandfarliga varor i hemmet ansöks via räddningstjänsten på sidan om Brandfarlig vara.

Senast uppdaterad: