Billd hämtad från Unsplash.com

Suicidprevention

Ibland kan livet upplevas som ett mörker utan någon som helt ljusning. Självmord känns som den enda utvägen. Men det finns alltid utvägar, det finns alltid hjälp att få.

Varje år omkommer ca 1500 personer i Sverige till följd av självmord, vilket är ett självmord vart 6:e timme. Nästan varje dag dör en person över 64 år i suicid och suicid är den vanligaste dödsorsaken bland unga.

1997 infördes nollvisionen för trafikolyckor och sedan dess har antalet döda i trafiken minskat till ca hälften. Självmord, så kallat suicid, ligger under samma tidsperiod kvar på ungefär samma nivå. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. 2008 antog riksdagen nollvision (2007/08:110) för självmord i likhet med den nollvision som finns för trafiken.

Räddningstjänstenspersonal är utbildad

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har som del i sin yrkesroll att utbilda i akut omhändertagande av självmordsbenägen person (AOSP). All vår operativ personal har genomgått en utbildning som handlar om bakomliggande faktorer, hur man kan agera om någon i ens närhet mår dåligt och om det akuta omhändertagande när en person står i begrepp att ta sitt liv.

Förbundet utbildar även i "Youth aware of Mental Health" (YAM) samt "Mental health First Aid" (MHFA).

Våga prata om det svåra

Det finns inga belägg för att samtal om självmord ökar risken för att någon ska ta sitt liv. Tvärtom finns forskning som visar att det kan fungera förebyggande.

Första hjälpen vid psykisk ohälsa:

  1. Bedöm situationen
  2. Lyssna öppet och fördomsfritt
  3. Erbjud stöd och information
  4. Uppmuntra att söka professionell hjälp
  5. Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser.

Våga fråga Pocket

Våga fråga Pocket är en gratis guide med sex korta avsnitt och filmer som lär dig mer om hur man kan agera om någon verkar må dåligt eller har självmordstankar. Du kan också lyssna på personliga berättelser från människor med erfarenhet. Syftet är att öka handlingsberedskap och kunskapen bland allmänheten.

Tips till dig som vuxen

Vuxna som möter barn och unga på fritiden behöver grundläggande kunskaper om psykisk hälsa, ohälsa och suicid. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en e-utbildning: Ledare som lyssnar. Målet är att den som gått utbildningen ska vara mer trygg i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt, samt veta hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa. Utbildningen är gratis och öppen för alla. Den består av fyra delar.

Senast uppdaterad: