Avgifter

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen debiterar anläggningsägaren med en engångskostnad för inkoppling av anläggningen, årlig avgift för automatlarmsanslutning och avgift för onödiga automatlarm.


Efter sex stycken onödiga automatlarm ökar avgiften för onödiga automatlarm för att ge anläggningsskötaren incitament att undersöka åtgärder för att minska antalet ej nödvändiga larm.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Brandinspektör
Leif Wikström
Tel: 0611-870305
e-post: leif.wikstrom@hka.se