Mobilladdare

Alla tekniska apparater med laddbara batterier kan börja brinna, inte bara mobiler, läsplattor eller bärbara datorer som det ofta rapporteras om i medier. Även själva laddaren kan fatta eld.

Vad orsakar branden vid laddning av mobilen?

Det har visat sig att det bland annat är i själva laddarklossen, USB-adaptern, som det blir en överhettning, men även batterierna i mobila enheter blir relativt varma under laddning. Om inte luften kan kyla, kan det i extrema fall bli en överhettning som leder till brand. Det kan även bli kortslutning, som kan orsaka brand. Det är inte vanligt men risken finns.

Förebygg brand genom att tänka på följande:

  • Använd original- eller CE-märkta produkter.
  • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.
  • Se till att laddarklossen och sladd är hela. Släng så fort de går sönder!
  • Dra ur kontakten ur väggen när du laddat klart.
  • Om möjligt, undvik att ladda på natten.
  • Se till att ha en fungerande brandvarnare (i det rum du laddar mobilen/datorn/paddan) så att du får en tidig varning ifall något går fel.
  • Om du bor i en äldre fastighet som saknar jordfelsbrytare, så rekommenderar vi starkt att det installeras. Jordfelsbrytare är en säkerhet för all elektrisk utrustning.

Senast uppdaterad: