Privatpersoner

För att effektivt kunna undvika olyckor bör du känna till vilka risker som finns. Med den kunskapen kan du undvika det mesta. Oavsett hemma eller på semester, i naturen eller till havs. På de här sidorna kan du läsa mer om olika brandrisker i hemmet och hur du förebygger en olycka, såväl säsongsbetonat som året runt.

Om olyckan är framme

Att en olycka händer är ovanligt, och ingen vill att det ska inträffa. Men ibland är ändå olyckan framme. Då vill vi att du ska veta hur du ska agera. Hur olyckan hanteras innan räddningstjänsten är på plats är oerhört viktigt och kan ofta rädda liv.

De här sidorna fokuserar främst på risker och förebyggande åtgärder. Vi har också sidor som handlar om olika olyckssituationer, där fokus ligger på vad du kan göra i det akuta skedet.

Senast uppdaterad: