Finansiell information och styrdokument

Årsredovisningar

Här publiceras förbundets årsredovisningar.

Årsredovisning 2023 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2022 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Å Pdf, 2.5 MB.rsredovisning 2021 Pdf, 2.5 MB.

Årsredovisning 2020 Pdf, 2.5 MB.

Våra styrdokument

Förbundsordningen reglerar övergripande förbundets verksamhet och kan jämställas med förbundets lagstiftning. Reglementena är bilagor till förbundsordningen och styr mer i detalj vilka uppgifter och ansvar direktionen och revisorerna har.

Vår verksamhet regleras och styrs av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Enligt lagen ska alla kommuner upprätta ett handlingsprogram för sin verksamhet. Förbundets handlingsprogram är det övergripande styrdokumentet som innehåller prioriteringar och mål för både den förebyggande verksamheten och räddningstjänst. Handlingsprogrammet beslutas av förbundsdirektionen för varje ny mandatperiod.

Verksamhetsplanen utgår från handlingsprogrammet och sammanfattar inriktning och mål för det som ska genomföras i förbundet på årsbasis.

Förbundsordning Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Direktionsreglemente Pdf, 28.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsreglemente Pdf, 15.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram 2022-2023 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsplan 2023 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: