Krisberedskap i hemmet

Hoten och riskerna är många och förändras snabbt. Därför är det bra att förbereda sig på det värsta. Krisberedskap i hemmet innebär att man har förberett sig själv och bostaden för att i en krissituation klara sig själv en tid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat, värme och att kunna ta emot viktig information.


Det kan vara svårt att föreställa sig hur en kris kan påverka det samhälle vi är vana vid samt vilka händelser som kan leda till en kris. Det finns dock mycket som kan hända, till exempel transportstörningar, översvämningar, skogsbränder, pandemi, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter. Vårt samhälle är sårbart och kräver att vi förbereder oss med en egen hemberedskap för att klara oss själva under några dygn, upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten.

Mat och vatten, el och värme samt kommunikation är de grundläggande behoven vi måste tillgodose för att vi ska klara oss en längre tid vid en svår påfrestning på samhället. Det är därför bra att ha en krislåda med det nödvändigaste för att du ska klara dig bättre. Självklart kan det även finnas andra individuella behov som man kommer att behöva såsom viktiga mediciner.

El & värme

Vårt samhälle är mycket beroende av användning av el. Elavbrott kan ske vid nästintill alla krissituationer. Ens vardag kan bli besvärlig och följande scenarion kan komma att bli aktuella:

 • Värmen försvinner.
 • Matlagning kan bli svårt med traditionella medel.
 • Vatten slutar rinna från kranar och toaletter.
 • Det går inte att tanka sina fordon på bensinstationer.
 • Betalkort och bankomater slutar fungerar.
 • Mobilnätet och internet fungerar inte.
 • Kollektivtrafiken står stilla.
 • Sämre möjligheter att få tag i läkemedel och medicinskt utrustning.

Om elavbrott inträffar måste du med andra medel tillgodose dina grundbehov av värme, framförallt under årets kalla månader. Se därför till att bland annat ha batterier, ficklampor, tändstickor eller braständare, stearin- och värmeljus, fotogen- eller gasolkamin, använda och sova i varma kläder och annat hemma som du plötsligt kan behöva för att säkerställa tillgång till värme och ljus.

En annan konsekvens vid elavbrott är att vattenledningar kan frysa. Detta kan leda till stora vattenskador. För att förebygga detta bör du se till att rören är ordentligt isolerade och vindskyddade.

Tänk på säkerheten!

När vår vardag inte fungerar som vanligt är det lätt att glömma bort våra säkerhetsvanor. Här är några tips för att förbättra säkerheten vid elavbrott:

 • Öppna fönster och vädra emellanåt. Det går åt mycket syre när man eldar.
 • Släck alla ljus och använd inte kaminer under sömn.
 • Var försiktig när du hanterar bränsle och öppna lågor inomhus.
 • Öppna lågor som levande ljus placeras långt bort från brännbara material, t.ex. gardiner.
 • Ställ värmeljus glest i en obrännbar ljusstake.
 • Placera och använd stormkök eller campingkök långt bort från skåp och köksfläkt.

Mat & vatten

Skaffa matvaror med lång hållbarhet och bra näringsinnehåll som kan ätas utan eller med enkel tillagning. I listan nedanför hittar du exempel på saker som är bra att ha hemma. Anpassa listan så att den passar dig och din familj. Glöm inte heller att även husdjuren ska ha mat och vatten. En vuxen person behöver normalt sett dricka 2-3 liter vatten per dag. Förvara alltid vatten hemma i rengjorda dunkar eller PET-flaskor i frysen. Står vattnet mörkt och svalt håller det sig minst en vecka.

Tips på livsmedel med lång hållbarhet

 • Kött- och fiskkonserver
 • Grönsakskonserver
 • Ris eller pasta
 • Torkade bönor och linser
 • Gryn, flingor, vetemjöl
 • Hårt bröd, skorpor och kex
 • Smör, margarin
 • Soppor (pulver/burk)
 • Torrmjölk

Kommunikation

Under en kris är det viktigt att du kan få saklig information om krisen och kunna kontakta bland annat myndigheter, skola, elleverantör och anhöriga. Vid ett elavbrott är det viktigt att du har möjlighet att lyssna på radio och mer specifikt din lokala P4-kanal. Där får du veta viktiga detaljer kring hur läget är i samhället och hur samhället planerar för att hantera krisen, t.ex. lokala väderprognoser, var du kan hämta vatten, vart du kan bege dig om du behöver hjälp eller om det är evakuering på gång. För att kunna lyssna på radion under ett elavbrott kan du använda något av de här alternativen:

 • En gammaldags transistorradio som går på batteri
 • En radio som kan laddas med solceller
 • En radio som går att veva igång
 • Bilradio

Kommunikation vid ett elavbrott kan bli problematiskt om man inte har förberett sig. Tänk på att skriv ner viktiga nummer på papper som vanligtvis sparas i sin mobil om mobilen skulle sluta att fungera, det kan vara så att du kan använda fasta telefoner och få låna grannars eller anhörigas mobiltelefoner. Alla kommuner har en skyldighet att kunna informera alla som bor, verkar eller vistas i kommunen vid en allvarlig händelse, men vid ett elavbrott blir arbetet svårare. Kommunen kan då använda sig av allt från flygblad till torgmöten eller trygghetspunkter, t.ex. skolor, gymnastiksalar, bibliotek, i kommunen dit allmänheten kan gå för att få information.

Om det inte är elavbrott kan du söka saklig och relevant information om en kris på bland annat krisinformation.se som samlar viktig information från olika myndigheter, nationella informationsnumret 113 13 för information om en pågående kris och din kommuns hemsida.

Nå 112 vid större elavbrott

Vid större elavbrott eller telefoniavbrott kan det bli svårt för personer under en akut situation att kunna nå 112. På grund av detta har räddningstjänsten en ambition att bemanna sina hel- och deltidsstationer dit personer kan ta sig till för att få hjälp att ringa 112.

Samhällets ansvar och planer

Myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera och ska ha planer för hur de själva och hur samhället ska fungera vid krissituationer. Kommunen ska också berätta vilka hot och risker som finns inom kommunen och vilka händelser som kan leda till kriser i samhället. Du kan alltid kontakta din kommun om du har frågor.

VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten

Används för att varna allmänheten när något allvarligt inträffat, till exempel gasutsläpp eller brand.

Mer information om VMA kan du hitta under rubriken Viktigt meddelande till allmänheten.

Mer information

Du kan gå in på Dinsäkerhet.se för att läsa mer ingående information om hur du kan förbereda dig inför en kris och hur din krislåda kan se ut. Dinsäkerhet.se har checklistor som kan hjälpa dig att tillgodose dina grundbehov under en kris samt filmer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som också förklarar hur du kan förbereda dig.

Gå in på länkarna under relevant information för att snabbt ta dig till informationen på Dinsäkerhet.se.

Senast uppdaterad: