Solcellsanläggningar

Från pixabay

Om en byggnad brinner och det sitter en solcellsanläggning på byggnaden är det viktigt att räddningstjänsten vet att det finns en sådan anläggning och hur de ska agera. Solcellsanläggningar medför andra risker än vad vi på räddningstjänsten vanligtvis kan förvänta oss vid en brand i byggnad.


Riskerna vid brand i byggnad med solcellsanläggningar på taket medför risker för räddningstjänstpersonal i form av elrisker men även rasrisk när solpanelerna ramlar av taket. Panlerna kan vara spänningssatt och åstadkomma personskador om någon kommer åt utrustningen. Därför är det exempelvis viktigt att kunna koppla från den aktuella elutrustningen, i det här fallet en solcellsanläggning, på rätt sätt.

För den som planerar att uppföra en större solcellsanläggning på en byggnad är det lämpligt att ta kontakt med oss för att solcellsanläggningen effektivt kunna kopplas från av räddningstjänstpersonal vid en eventuell räddningsinsats. Du kan även läsa våra rekommendationer under Relaterad information.

Senast uppdaterad: