Bild allmän brand

Allmän brandutbildning

Skapa en trygg miljö och förbättrat brandskydd med utbildningen i allmän brandkunskap. Våra instruktörer ger företagets personal de kunskaper som krävs för att agera på rätt sätt och förhindra eller bekämpa en brand. Utbildningen kan kompletteras efter eget önskemål och anpassas efter ert behov.

Innehåll

Utbildningens mål är att samtliga deltagare efter avslutad utbildning ska ha grundläggande kunskaper och förståelse varför brand uppstår och hur den utvecklar sig samt hur man kan förebygga brandens uppkomst. Deltagarna erhåller kunskaper i hur man agerar om brand uppstår och får praktiskt tillämpa detta.

Utbildningens innehåll:

  • Brandteori - uppkomst, spridning och brandförlopp
  • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
  • Skador, skadeverkan
  • Skadeförebyggande och begränsande skydd
  • Utrymningsvägar
  • Val av släckredskap - vilka släckmedel finns
  • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt
  • Släckövning

De praktiska momenten består av att deltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder i det fria med de vanligaste släckredskapen. Brand i kläder är ett övningsmoment. I anslutning till de praktiska momenten genomförs även olika demonstrationer, tex tryckkärl utsatta för brand.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla anställda i ett företag (ingen tidigare erfarenhet krävs).

Plats

På någon av Räddningstjänstens brandstationer eller på ert företag.

Maximalt antal deltagare per utbildningstillfälle

15 personer.

Tidsåtgång

Fyra timmar.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Utbildningen bör repeteras vart fjärde år.

Kostnad

Se aktuell prislista under relaterad information.

Kontakt och bokning

För mer information, offert och bokning, se kontaktinformationen på sidan.

Övrigt

Fika inkluderas i avgiften när utbildningen bedrivs på någon av våra brandstationer.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Ansvarig Härnösand
Pär Nyberg
e-post: par.nyberg@hka.se

Ansvarig Sollefteå
Jonas Kårén
e-post: jonas.karen@hka.se

Ansvarig Kramfors
Andreas Hägg
e-post: andreas.hagg@hka.se