Utbildningar till barn och ungdomar

Alla klasser i årskurs två och fem i våra medlemskommuner Sollefteå, Kramfors och Härnösand erbjuds en brandutbildning. Utbildningen sker på plats på skolan. Här lär sig barnen att förstå hur en brand kan uppstå, hur snabbt den kan spridas och riskerna med att leka med eld. Vi pratar också om hur det är att arbeta inom räddningstjänsten.


Vi utbildar även årskurs åtta och då handlar det mer om anlagda bränder och konsekvenserna av dessa. Vi har även riktade utbildningar som innehåller konsekvenssamtal/konsekvenslektion vid inträffad händelse och det gäller alla årskurser.

En gång om året i respektive kommun anordnas en heldag för elever i årskurs sex eller sju där vi samarbetar med skola, polis, ambulans och räddningsgymnasiet i Kramfors kommun samt socialtjänsten. Dessa dagar kallas för BRÅ (Brottsförebyggande rådet)-dagar.

För mer information om utbildningarna är ni välkomna att kontakta oss.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Ansvarig Härnösand
Pär Nyberg
e-post: par.nyberg@hka.se

Ansvarig Sollefteå
Jonas Kårén
e-post: jonas.karen@hka.se

Ansvarig Kramfors
Andreas Hägg
e-post: andreas.hagg@hka.se