Individanpassat brandskydd

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det innebär nya förutsättningar för brandskyddet.

När fler bor kvar hemma ökar behovet av anpassning

Brandskyddskrav i bostäder enligt dagens bygglagstiftning förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet om det börjar brinna.

I de fall när individen inte har förmåga att skydda sig mot brand behöver samhället hjälpa till. Brandskyddet i bostaden behöver anpassas till individens behov. Ska samhället kunna möte behovet behövs politisk förankring och samarbete mellan förvaltningarna i kommunen.

Riskgrupper såsom äldre och funktionsnedsatta

Allt mer forskning visar på att de flesta av dem som omkommer i bränder är äldre, ofta över 80 år. Det inte hos de äldre det brinner oftast, men det är de som drabbats hårdast när olyckan är framme. Orsakerna är många men med rätt enkla hjälpmedel kan vi ge de äldre en chans att överleva en brand.

MSB samt Brandskyddsföreningen vill att Sveriges kommuner tar ansvaret och erbjuder ett individanpassat brandskydd även till de personer som bestämmer sig att bo kvar hemma.

Vägledning för att komma igång med arbetet

MSB:s vägledning "Brandsäker bostad för alla" är ett stöd för kommuner och andra aktörer att hitta ett arbetssätt för att individanpassa brandskyddet. Den ger exempel på olika arbetsmetoder och förutsättningar att ta hänsyn till för att underlätta planering, genomförande och uppföljning. Syftet är att uppnå brandsäkra bostäder för alla i samhället.

Vägledningen Brandsäker bostad för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör Höga Kusten - Ådalen?

Vi arbetar med att presentera och förklara syftet med individanpassat brandskydd till våra medlemskommuner. Vi redovisar dagens statistik om händelser kopplade till olika riskpersoner i bostäder och stöttar dem i hur man kan planera, genomföra och följa upp sitt arbete.

Senast uppdaterad: