Nyland

I Nyland finns personal, kompetens, fordon och utrustning som kan utföra räddningsarbete på en skadeplats. Bemanningen består av en styrkeledare/arbetsledare samt 3 brandmän och dessa har en anspänningstid på 6 minuter. Styrkan ska kunna påbörja en första livräddande insats. Undantag för detta är invändig rökdykning, personalen har rökdykarkompetens men det krävs förstärkning från annan station för att kunna påbörja en invändig insats.

Stationskod: 213-4300

Beredskap: RIB

Anspänningstid: 6 minuter

Planerad bemanning: 1 styrkeledare, 3 brandmän

Resurser:
Släckbil
2 FIP-bilar
Liten båt

Stationsansvarig:
Lars Myhrén
E-post: lars.myhren@hka.se

Senast uppdaterad: