Brandfilt

En brandfilt är en enkel och billig investering för brandskydd i hemmet, med den kan du kväva en mindre brand ex. i någons kläder eller på spisen. Med brandfilten kväver du elden genom att lägga den bestämt över branden samtidigt som du trycker med händerna ovanpå filten för att kväva branden.

 

Börjar det brinna i någons kläder ska du försöka få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg på brandfilten från huvudet och neråt. Se till att filten sluter tätt och stryk lätt med händerna ovanpå filten. Lyft alltid bort filten nerifrån och upp så att inte elden flammar upp i ansiktet på personen.

Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den, till exempel i hallen eller i köket.

Senast uppdaterad: