Elektroniska fakturor

Från och med den 1 april 2019 finns lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.


Detta innebär att fakturor till Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen ska skickas elektroniskt istället för i pdf-format eller som pappersfaktura. Leverantörer som redan idag skickar e-faktura behöver inte göra något. För de leverantörer som däremot idag skickar faktura i pappersformat eller pdf-format ska så snart som möjligt övergå till att skicka e-faktura.

Utöver lagkrav finns även en mängd fördelar med att skicka e-faktura. Inga kostnader för papper, kuvert eller porto, fakturan kommer fram snabbare samt att det är miljövänligt.

Skicka e-faktura till oss

För räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen i första hand gäller e-faktura. Vi rekommenderar att ni använder vår PEPPOL-adress i så hög utsträckning som möjligt.

Leverans via PEPPOL

PEPPOL-adress 0007:2220001354

Leverans via VAN-leverantörer

E-fakturaadress (org.nr) 2220001354

Operatör/VAN-partner TIETO

Fakturor kan även registreras via extern fakturaportalen, InExchange. Ni väljer då Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen som fakturamottagare. Läs mer: Fakturaportal-Kramfors kommun Länk till annan webbplats.

Observera att fakturor måste innehålla fakturareferensen 1000 vilket anges i fakturans referens eller orderfält. Beställarens namn anges alltid på fakturan.

Fakturaunderlag/följesedel

Fakturaunderlag/följesedel från säljaren ska innehålla minst följande poster:

 • Betalningssätt - Plusgironummer, Bankgironummer eller bankkonto/IBAN
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Ert organisationsnummer
 • VAT/momsregistreringsnummer
 • Namn och adress
 • Specifikation av vad fakturan avser
 • Referens (anges vid beställning)

Korrekta fakturor betalas 30 dagar efter det att fakturan kommit köparen tillhanda. Om förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag erlägger köparen betalning på närmast följande bankdag. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet mellan parterna gälla även för dem. Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter, eller andra liknande avgifter får inte faktureras. Vid försenad likvid får säljaren ej debitera dröjsmålsränta om räntebeloppet understiger 100 kr (SEK) per faktura. Dröjsmålsräntan debiteras enligt med svensk räntelagstiftning.

Övrig information

Observera att fakturor måste innehålla fakturareferensen 1000 vilket anges i fakturans referens- eller orderfält. Beställarens namn anges alltid på fakturan.

Frågor kring fakturor (mottagarreferenser, kundnummer mm) ställs till Ylva Åström, se kontaktinformationen på sidan.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har mer information om digitala fakturor på sin hemsida. Se länken till DIGG under relaterad information.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Ekonomi- och löneadministratör
Ylva Åström
Tel: 0612-870 409
e-post: ylva.astrom@hka.se