Mondi Dynäs AB

Verksamhetsutövare

Mondi Dynäs AB
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/europe/sweden/mondi-dynaes-ab/ Länk till annan webbplats., 0612-83000

Adress

873 81 Väja, Kramfors kommun

Verksamhet

Mondi Dynäs AB bedriver produktion av oblekt säck- och specialkraftpapper som används i olika produkter, t.ex. behållare och resårmadrasser.

Vad kan hända?

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är rå sulfatterpentin och eldningsoljor. Rå sulfatterpentin bildas som en restprodukt vid processen av produktion av pappersmassa och papper medan eldningsolja används vid uppvärmning under processen. Rå sulfatterpentin förvaras i tank och eldningsolja förvaras i cistern. Båda produkterna klassas som brandfarligt.

Riskerna med hanteringen av de kemiska produkterna är bland annat läckage vid in- och utlossning av produkterna, läckage vid överfyllning och brand i cistern eller tank. Vid läckage finns det risk att läckaget ska spridas djupt ner i marken samt ut till havet och skada miljön. Brand i cistern eller tank kan leda till en omfattande brand, som med en ogynnsam vindriktning, skulle sprida stora mängder brandgaser som skulle vara ett hot mot människoliv och hälsa.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler.

Senast uppdaterad: