Drunkning

Vid de flesta fall av drunkningsolyckor kommer inte den drabbade kunna skrika efter hjälp då all luft behövs för att andas. Personen kommer mest troligt inte heller kunna vifta med armarna då all kraft går åt att hålla kroppen ovanför vattenytan. Att hjälpa en person som håller på att drunkna är riskfyllt, tänk därför först på din egen säkerhet.

 

ÖVERBLICKA: Lokalisera personen eller personerna. Försök ropa på hjälp så flera kan hjälpa till. Titta runtomkring dig om det finns hjälpmedel som du kan använda dig av, såsom livboj, båt, räddningslina osv.

LARMA: Ring 112 alternativt använd 112 appen. Om någon annan kan larma är det bra. Berätta var ni befinner er, vilket nummer du ringer ifrån samt svara på övriga frågor från SOS operatören. Det är också bra om någon kan möta upp räddningsenheterna.

RÄDDA: Försök att nå den nödställde med hjälp av dina hjälpmedel eller på andra lämpliga sätt. Glöm inte att din säkerhet går före, vid drunkning kommer den drabbade ha panik och risken finns att också du hamnar i nöd på grund utav detta. Använd livboj eller andra hjälpmedel mellan dig och den drabbade (den sk förlängda armen), exempelvis en gren, ett klädesplagg osv. Om du inte har möjlighet att möta upp den drabbade i vattnet stå kvar på samma position och håll tydligt koll på riktningen och positionen där den drabbade befinner eller befann sig. Detta kommer hjälpa räddningsenheterna när de anländer.

PÅBÖRJA HLR: Om ni lyckas få upp personen ur vattnet innan räddningsenheterna anlänt till platsen påbörja då att vårda personen. Andas inte personen eller har oregelbunden andning påbörja HLR. Påbörja hjärt och lungräddningen genom att blåsa 5 inblås, därefter kompressioner. Fortsätt tills ambulans eller räddningsenheter kommer till platsen och tar över.

På sommaren är det vanligt att vägar till badplatser är blockerade av fordon. Försök få personer att flytta sina fordon för att underlätta framkomsten för räddningsfordon vid tillbud. Du kan förebygga detta genom att parkera ditt fordon på korrekt plats och uppmärksamma andra att inte ställa sig i vägen.

Islivräddning

ÖVERBLICKA: Lokalisera personen eller personerna. Försök ropa på hjälp så flera kan hjälpa till. Försök hitta hjälpmedel som du kan använda dig av exempelvis livboj, räddningslina, trädgren, ispik osv.

LARMA: Ring 112 alternativt använd 112 appen. Om någon annan kan larma är det bra. Berätta var ni befinner er, vilket nummer du ringer ifrån och svara på övriga frågor från SOS operatören. Det är också bra om någon kan möta upp räddningsenheterna.

RÄDDA: Prata lugnt med den drabbade. Försök få han eller hon att vända tillbaka från det håll hen kom ifrån och hålla sig fast i iskanten. Närma dig försiktigt från samma håll, kontrollera gärna isen på väg fram med hjälp av en ispik. Gå inte för nära iskanten så att isen ger vika, alternativt att den drabbade drar ner dig i vattet. Använd hjälpmedlet (förlängda armen) mellan dig och den nödställde så att personen kan greppa och ta sig upp. När personen tagit sig upp från vattnet försök få hen att inte resa sig upp utan istället åla sig på isen, risken är annars att isen ger med sig. Detsamma gäller dig.

VÅRDA: Beroende på personens status får du vårda personen tills dess att ambulans eller räddningstjänst anländer. Om personen inte andas eller andas oregelbundet, påbörja HLR genom att blåsa 5 inblås, därefter kompressioner. Om möjligt försök ta av kläderna från den drabbade om det finns torra kläder, då minskar risken för kraftig nedkylning. Tänk också på att försöka hitta ett torrt och varmt underlag.

Senast uppdaterad: