Handbrandsläckare

Alla bränder börjar små. I det skedet är de i regel lätta att släcka. Däremot kan de snabbt ta sig och växa till en stor brand.


Små bränder kan oftast släckas med vatten eller kvävning genom filt eller matta. Elden tar sig fort och det gör att det kan vara svårt att komma nära det som brinner. Pulversläckaren är då ett mycket bra hjälpmedel. Den är lätt att använda, effektiv och kräver lite underhåll. Vi rekommenderar en 6kg pulversläckare i lägenheten, villan och fritidshuset. Placera handbrandsläckaren så den är lättåtkomlig, gärna i hallen intill ytterdörren.

Att tänka på:

  • Välj gärna en pulversläckare eftersom de är att föredra av rent släcktekniska skäl
  • Pulversläckare har mycket släckeffektivitet per kilo släckmedel och är lätt att använda
  • Pulversläckaren är relativt underhållsfri
  • Skumsläckare kräver regelbunden omladdning
  • För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg
  • En handbrandsläckare kan bara användas en gång - efter det måste du lämna in den på närmaste återvinningscentral. Även om du bara sprutat lite.
  • Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan


Senast uppdaterad: