Anslutning

För att koppla ett automatiskt brandlarm till Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen krävs först att anläggningen är tillförlitlig.


Räddningstjänsten vill helst undvika så många onödiga larm som möjligt. Räddningstjänsten har några krav som ska vara uppfyllda för att ett avtal om anslutning ska kunna skrivas med en verksamhet. Följande krav ställs på anläggningen och verksamheten inför anslutning:

  • Anläggningen ska följa reglerna i standarden SBF 110, läs mer om detta på Brandskyddsföreningens hemsida
  • Månadsprov, kvartalsprov och revisionsbesiktning av certifierad besiktningsfirma ska utföras. Länk till kontaktuppgifter till certifierade besiktningsfirmor finns under relaterad information
  • Anläggarintyg ska finnas
  • Utbildade anläggningsskötare samt kontaktuppgifter till dessa på centralapparaten ska finnas
  • För en ny automatlarmsanläggning ska en leverensbesiktning ha utförs av certifierad besiktningsfirma
  • Avtal mellan anläggningsägaren och räddningstjänsten ska skrivas
  • Räddningstjänstens styrkor ges möjlighet att besöka verksamheten för lokalkännedom

Nytt avtal automatiskt brandlarm

Avtalet finns att hämta under relaterad information. Avtalet ska skickas till följande adress:

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Om en anläggningsägare avser att säga upp ett automatlarmsavtal eller om det sker ett ägarbyte av anläggningen ska räddningstjänsten meddelas om detta.

Senast uppdaterad: