Tillsyn

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen genomför tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor på uppdrag av våra medlemskommuner Sollefteå, Kramfors och Härnösand.

 

Vid tillsynen kontrolleras efterlevnaden av respektive lagstiftning. För tillsynen har myndigheten rätt att ta betalt, vilket görs enligt räddningstjänstens fastställda taxa.

Räddningstjänsten upprättar varje år en tillsynsplan som beskriver räddningstjänstens mål med tillsynerna, antalet tillsyner, budgetmål, resurser m.m. för året.

Senast uppdaterad: