Heta arbeten

Brandskyddskontrollant

Utbildningen vänder sig till de personer som praktiskt ska kontrollera arbetsplatsens brandskydd och brandrisker.

Innehåll

Efter utbildningen ska de kunskaper som behövs för att kunna medverka till en väl brandskyddad verksamhet ha erhållits. Under utbildningen går våra instruktörer bland annat igenom följande delar:

  • Lagar och förordningar
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Tekniska brandskyddsåtgärder
  • Utrymning
  • Utförandet av egenkontroller på arbetsplatsen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till de personer som har eller kommer att ha ansvar för brandskyddet på arbetsplatser inom kommunen, exempelvis skola/förskola, vård och omsorg. Utbildningen vänder sig även till de arbetsplatser, utanför kommunen, som behöver kunskap i en del av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Plats

Utbildningen genomförs antingen hos Räddningstjänsten eller på er arbetsplats. Om utbildningen genomförs på er arbetsplats sker detta för två till fyra personer där en ska vara brandskyddsansvarig och de övriga brandskyddskontrollanter.

Maximalt antal deltagare per utbildningstillfälle

15 personer.

Tidsåtgång

Fyra till sex timmar beroende på utbildningens upplägg. Kontakta oss för mer information.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Utbildningen bör repeteras vart fjärde år.

Kostnad

Se aktuell prislista under relaterad information, detta gäller om utbildningen hålls hos Räddningstjänsten. Kontakta oss om ni istället vill att utbildningen ska hållas på er arbetsplats.

Kontakt och bokning

För mer information, offert och bokning, se kontaktinformationen på sidan.

Senast uppdaterad: